Damnation To You


Nata il 4-11-17 
HD: A
ED: 0
Dm: N/N
Dw: N/N
HUU: N/N
MDR1: N/N
Pelo Lungo: L/L
DNA:

Cardiopatie ereditarie e SAS: -

--> Pedigree <--I Nostri Cani

Eart Gecob
Eart Gecob

Nato il 29-10-11 HD: A ED: 0 Dm: N/N Dw: N/N DNA: ✓   Ca...

Scheda
Sasha
Sasha

Nato il 12-4-12 HD: B ED: 0 Dm: N/N Dw: N/N DNA: ✓ Cardio...

Scheda
Agnes
Agnes

Nato il 11-5-14 HD: B ED: 0 Dm: N/DM Dw: N/N DNA: ✓ Cardiopati...

Scheda
Blu J Namanaslù
Blu J Namanaslù

Nato il 2-7-15 HD: B ED: 0 Dm: N/N Dw: N/N DNA: ✓ Cardiopatie...

Scheda
Fit For Felicity Lupi della Majella
Fit For Felicity Lupi della Majella

Nata il 3-2-16 HD: ED: Dm: N/N Dw: N/N DNA: ✓ Cardiopatie ered...

Scheda
Remus Crying Wolf
Remus Crying Wolf

Nato il 2-11-16 HD: A ED: 0 Dm: N/DM Dw: N/N DNA: ✓ Caridopati...

Scheda
Calla
Calla

Nata il 22-12-2016 HD: A ED: 0 Dm: N/N Dw: N/DW HUU: N/N MDR1: N...

Scheda
Damnation To You
Damnation To You

Nata il 4-11-17  HD: A ED: 0 Dm: N/N Dw: N/N HUU: N/N MDR1:...

Scheda
Fianto Duri
Fianto Duri

Nato il 30-11-19 HD: B ED: 0 Dm: N/N Dw: N/N HUU: N/N MDR1: N/N ...

Scheda
Bahja
Bahja

Nata il 06-02-21 HD: ED: Dm:  Dw: DNA:   Cardiopatie ...

Scheda
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander

Nata il 17-09-21 HD: ED: Dm:  Dw:    Cardiopatie ...

Scheda
Hagrid Rubeus
Hagrid Rubeus

Nata il 05-12-21 HD: ED: Dm:  Dw:    Cardiopatie ...

Scheda